Zoznam otvorených kurzov a školení:

 • KURZ KERAMIKY S GABRIELOU KOVÁČOVOU – HLINENÁ ABECEDA – modelovanie písmen, monogramov z plátov – dielňa pre deti, ale aj dospelých

  (Vložné vo výške 13 € je potrebné uhradiť na č. účtu SK18 8180 0000 0070 0048 1803. Rezervácia je potvrdená úhradou platby.)
  • 12.9.2019 (voľné: 11)
 • KURZ KERAMIKY S GABRIELOU KOVÁČOVOU – KERAMICKÉ HODINY – modelovanie z plátov – dielne sú určené aj pre úplných začiatočníkov – časť prvá modelovanie

  (Vložné vo výške 13 € je potrebné uhradiť na č. účtu SK18 8180 0000 0070 0048 1803. Rezervácia je potvrdená úhradou platby.)
  • 13.9.2019 (voľné: 11)
 • KURZ KERAMIKY S GABRIELOU KOVÁČOVOU – časť druhá glazovanie prác z predchádzajúcich kurzov

  (Vložné vo výške 13 € je potrebné uhradiť na č. účtu SK18 8180 0000 0070 0048 1803. Rezervácia je potvrdená úhradou platby.)
  • 26.9.2019 (voľné: 11)
  • 27.9.2019 (voľné: 11)
 • FOTOSTRETNUTIE s Romanom Husárikom na tému POSTPRODUKCIA FOTOGRAFIE

  (Vložné vo výške 10 € je potrebné uhradiť na č. účtu SK18 8180 0000 0070 0048 1803. Rezervácia je potvrdená úhradou platby. V poznámke uveďte meno a priezvisko.)
  • 21.9.2019 (voľné: 12)