Zoznam otvorených kurzov a školení:

  • Kurz keramiky s Gabrielou Kováčovou – ZVONČEKY, HRKÁLKY, SNEHOVÉ VLOČKY - glazovanie

    (Vložné vo výške 13 € je potrebné uhradiť na č. účtu SK18 8180 0000 0070 0048 1803. Rezervácia je potvrdená úhradou platby.)
    • 19.12.2019 (voľné: 11)
    • 20.12.2019 (voľné: 11)