Zoznam otvorených kurzov a školení:

  • KURZ KERAMIKY S GABRIELOU KOVÁČOVOU – závesné kvetináče, misy a iné nádoby

    (Vložné vo výške 13 € je potrebné uhradiť na č. účtu SK18 8180 0000 0070 0048 1803. Rezervácia je potvrdená úhradou platby.)
    • 10.10.2019 (voľné: 8)
  • KURZ KERAMIKY S GABRIELOU KOVÁČOVOU – časť druhá glazovanie prác z predchádzajúcich kurzov

    (Vložné vo výške 13 € je potrebné uhradiť na č. účtu SK18 8180 0000 0070 0048 1803. Rezervácia je potvrdená úhradou platby.)
    • 24.10.2019 (voľné: 11)