Zoznam otvorených kurzov a školení:

  • KURZ KERAMIKY S GABRIELOU KOVÁČOVOU - ÚŽITKOVÁ KERAMIKA, MISY, MISKY - modelovanie

    (Vložné na kurz vo výške 13 € je potrebné uhradiť na č. účtu SK 18 8180 0000 0070 0048 1803, v poznámke uveďte svoje meno)
    • 28.5.2021 (voľné: 10)
  • FILMÁRIK - ANIMÁRIK denný letný tábor pre deti, ktoré majú radi film

    (Vložné vo výške 80 € je potrebné uhradiť na č. účtu SK 18 8180 0000 0070 0048 1803, v poznámke uveďte svoje meno)
    • 9.8.2021 - 13.8.2021 (voľné: 6)