Zoznam otvorených kurzov a školení:

  • Kurz keramiky s Gabrielou Kováčovou na tému SVIETNIKY, SVIETIDLÁ, DOMČEKY A INÉ OBJEKTY – časť druhá glazovanie.

    ( Vložné vo výške 13 € je potrebné uhradiť na č. účtu SK18 8180 0000 0070 0048 1803. Rezervácia je potvrdená úhradou platby.)
    • 24.1.2019 (voľné: 4)
  • Kurz keramiky s Gabrielou Kováčovou na tému SVIETNIKY, SVIETIDLÁ, DOMČEKY A INÉ OBJEKTY – časť druhá glazovanie.

    ( Vložné vo výške 13 € je potrebné uhradiť na č. účtu SK18 8180 0000 0070 0048 1803. Rezervácia je potvrdená úhradou platby.)
    • 25.1.2019 (voľné: 9)