Zoznam otvorených kurzov a školení:

 • Kurz keramiky s Gabrielou Kováčovou - KERAMICKÁ FIGÚRA - glazovanie

  (Vložné na kurz vo výške 15 € je potrebné uhradiť na č. účtu SK 18 8180 0000 0070 0048 1803, v poznámke uveďte svoje meno a dátum kurzu)
  • 30.9.2022 (voľné: 2)
 • Kurz keramiky s Gabrielou Kováčovou - MOZAIKY, OBKLADY - modelovanie

  (Vložné na kurz vo výške 15 € je potrebné uhradiť na č. účtu SK 18 8180 0000 0070 0048 1803, v poznámke uveďte svoje meno a dátum kurzu)
  • 21.10.2022 (voľné: 11)
 • Variácie výtvarných a remeselných techník - SKLENENÝ PRIESTOROVÝ OBJEKT - tiffany technika

  (Vložné na kurz vo výške 10 € je potrebné uhradiť na č. účtu SK 18 8180 0000 0070 0048 1803, v poznámke uveďte svoje meno.)
  • 15.10.2022 (voľné: 10)
 • Kurz keramiky s Gabrielou Kováčovou - MOZAIKY, OBKLADY - glazovanie

  ((Vložné na kurz vo výške 15 € je potrebné uhradiť na č. účtu SK 18 8180 0000 0070 0048 1803, v poznámke uveďte svoje meno a dátum kurzu))
  • 4.11.2022 (voľné: 5)