Zoznam otvorených kurzov a školení:

  • Kurz keramiky s Gabrielou Kováčovou - TANIERE, MISY - modelovanie

    (Vložné na kurz vo výške 15 € je potrebné uhradiť na č. účtu SK 18 8180 0000 0070 0048 1803, v poznámke uveďte svoje meno)
    • 12.11.2021 (voľné: 9)
  • Kurz keramiky s Gabrielou Kováčovou - TANIERE, MISY - glazovanie

    (Vložné na kurz vo výške 15 € je potrebné uhradiť na č. účtu SK 18 8180 0000 0070 0048 1803, v poznámke uveďte svoje meno)
    • 26.11.2021 (voľné: 10)