Zoznam otvorených kurzov a školení:

 • Kurz keramiky s Gabrielou Kováčovou – MASKY - modelovanie

  (Vložné vo výške 13 € je potrebné uhradiť na č. účtu SK18 8180 0000 0070 0048 1803. Rezervácia je potvrdená úhradou platby.)
  • 17.1.2020 (voľné: 9)
 • Kurz keramiky s Gabrielou Kováčovu – ZVONKOHRY A ZÁVESNÉ OBJEKTY - modelovanie

  (Vložné vo výške 13 € je potrebné uhradiť na č. účtu SK18 8180 0000 0070 0048 1803. Rezervácia je potvrdená úhradou platby.)
  • 16.1.2020 (voľné: 8)
 • Kurz keramiky s Gabrielou Kováčovou – MASKY - glazovanie

  (Vložné vo výške 13 € je potrebné uhradiť na č. účtu SK18 8180 0000 0070 0048 1803. Rezervácia je potvrdená úhradou platby.)
  • 31.1.2020 (voľné: 11)
 • Kurz keramiky s Gabrielou Kováčovou - ZVONKOHRY A ZÁVESNÉ OBJEKTY - glazovanie

  (Vložné vo výške 13 € je potrebné uhradiť na č. účtu SK18 8180 0000 0070 0048 1803. Rezervácia je potvrdená úhradou platby.)
  • 30.1.2020 (voľné: 10)