Zoznam otvorených kurzov a školení:

 • FILMÁRIK - ANIMÁRIK

  (Vložné 100 € prosíme uhradiť do 2.6.2023 na č. účtu SK18 8180 0000 0070 0048 1803, do poznámky uveďte Filmárik animárik a meno dieťaťa)
  • 31.7.2023 - 4.8.2023 (plný)
 • Tancovanie pod Kriváňom

  (Vložné vo výške 120 € je potrebné uhradiť do 21.5.2023 na č. účtu SK 18 8180 0000 0070 0048 1803, v poznámke uveďte svoje meno a názov kurzu. V prípade odhlásenia sa po termíne úhrady, Vám bude vložné vrátené len v hodnote 50%.)
  • 20.7.2023 - 23.7.2023 (plný)
 • Šikovníček - denný remeselný tábor

  (Vložné vo výške 100 € je potrebné uhradiť do 21.5.2023 na č. účtu SK 18 8180 0000 0070 0048 1803, v poznámke uveďte svoje meno a názov Šikovníček. V prípade odhlásenia sa po termíne úhrady, Vám bude vložné vrátené len v hodnote 50%.)
  • 17.7.2023 - 21.7.2023 (plný)
 • Od návrhu po objekt - MIMIKRY... INTELEKTUÁLNE DOBRODRUŽSTVO?

  (Vložné na kurz vo výške 10 € je potrebné uhradiť na č. účtu SK 18 8180 0000 0070 0048 1803, v poznámke uveďte svoje meno a dátum kurzu)
  • 16.6.2023 - 17.6.2023 (voľné: 4)
 • Kurz keramiky s Gabrielou Kováčovou - SVIETIDLÁ, LAMPY - glazovanie

  (Vložné na kurz vo výške 15 € je potrebné uhradiť na č. účtu SK 18 8180 0000 0070 0048 1803, v poznámke uveďte svoje meno a dátum kurzu)
  • 23.6.2023 (voľné: 2)
 • Portrét - kresba, maľba podľa modelu

  (Vložné na kurz vo výške 14,50 € uhradíte v hotovosti lektorovi (členovia KV 12,- €).)
  • 9.6.2023 (voľné: 2)