Zoznam otvorených kurzov a školení:

 • Tancovanie pod Kriváňom

  (Vložné vo výške 150 € je potrebné uhradiť do 21.5.2024 na č. účtu SK 18 8180 0000 0070 0048 1803, v poznámke uveďte svoje meno a názov kurzu. V prípade odhlásenia sa po termíne úhrady, Vám bude vložné vrátené len v hodnote 50%.)
  • 25.7.2024 - 28.7.2024 (plný)
 • Kurz keramiky s Gabrielou Kováčovou - KERAMICKÁ FIGÚRA - glazovanie

  (FIGÚRA - modelovanie Vložné na kurz vo výške 18 € je potrebné uhradiť na č. účtu SK 18 8180 0000 0070 0048 1803, v poznámke uveďte svoje meno a dátum kurzu. V prípade odhlásenia sa po termíne úhrady, Vám bude vložné vrátené len v hodnote 50%. )
  • 21.6.2024 (voľné: 4)
 • ŽIVICOVÉ MINIATÚRY - príroda v živici

  (Vložné vo výške 17 € je potrebné uhradiť na č. účtu SK 18 8180 0000 0070 0048 1803, v poznámke uveďte svoje meno a dátum kurzu. V prípade odhlásenia sa po termíne úhrady, Vám bude vložné vrátené len v hodnote 50%.)
  • 28.6.2024 (plný)